KNF o trybie nakładania kar na spółki

Dodano: 29-08-2016
Kategorie :

Przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego: Marcin Pachucki - zastępca dyrektora departamentu prawnego KNF, Robert Wąchała - dyrektor departamentu nadzoru obrotu KNF oraz Łukasz Dajnowicz - rzecznik prasowy KNF w rozmowie z Adamem Torchałą z red. Bankier.pl objaśnili tryb nakładania kar na kontrolowane przez KNF spółki. Przedstawili proces postępowania administracyjnego od momentu podjęcia postepowania wyjaśniającego do wydania decyzji o nałożeniu kary. Wyjaśnili także, dlaczego ten proces tak bardzo rozciąga się w czasie.

Jak wynika z wywiadu, Komisja w przeciągu roku nakłada około 10 kar na spółki emitujące papiery wartościowe w postępowaniu w I instancji. Zazwyczaj zdarza się, że emitenci po nałożeniu kary wnoszą o ponowne rozpatrzenie sprawy, przez co, de facto, w przeciągu roku tych kar nakładanych jest więcej. Marcin Pachucki wyjaśnił także, że w przypadku gdy organ nadzoru ma do czynienia z rażącym naruszeniem prawa przez spółkę, karze poddani są także członkowie zarządu. Wówczas Komisja wszczyna odrębne postępowanie. Dyrektor przypomniał, że od początku roku takich kar zostało nałożonych już kilkanaście.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: knf, kontrola
wstecz