Klienci korporacyjni mBanku mogą podpisywać elektronicznie umowy

Dodano: 27-03-2020
Publikator: informacja prasowa

mBank wprowadził udogodnienie dla swoich klientów korporacyjnych: od teraz dowolny wniosek, oświadczenie, dokument czy umowę z mBankiem można podpisać zdalnie.

Proces zdalnego podpisywania dokomentów rozpoczyna się po tym, jak klient i doradca ustalą telefonicznie lub mailowo warunki umowy. Następnie doradca wysyła do klienta podpisane cyfrowo dokumenty, które klient może podpisać na dwa sposoby: skorzystać z podpisu kwalifikowanego lub odesłać dokumenty przez serwis transakcyjny mBank CompanyNet i uzupełnić wniosek, zgodnie ze wskazówkami doradcy. Wniosek w systemie bankowości elektronicznej musi być zautoryzowany zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji firmy (CEiDG/KRS). Po pomyślnym przeprocesowaniu dokumentów, informują klienta o podpisaniu umowy.

Należy pamiętać, że proces zdalnego podpisywania nie dotyczy: umów, które zgodnie z przepisami prawa albo z treścią danej umowy (jeśli stawia ona inne wymagania co do formy umowy niż przepisy prawa) nie mogą być zawarte w formie pisemnej, w tym w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz procesów, które już wcześniej klient mógł zainicjować przez elektroniczny wniosek w systemie mBank CompanyNet dostępny w wirtualnym oddziale.

wstecz