KFP przyjęła projekt dot. wyczerpywania się sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach obowiązkowych

Dodano: 03-07-2019

W dniu 2 lipca br. sejmowa komisja finansów publicznych podczas posiedzenie przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Celem nowelizacji jest rozwiązanie problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych osób poszkodowanych w latach ’90.

Przyjęty projekt zakłada rozszerzenie zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zaspokajanie roszczeń za szkody osobowe z tytułu umów ubezpieczenia OC ppm. oraz rolników w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej. ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2004 r. W maju br. za przyjęciem projektu w formie odrębnej ustawy opowiedziała się sejmowa podkomisja stała do spraw instytucji finansowych. Czytaj więcej: Posłowie chcą nowej ustawy regulującej problem wyczerpywania się sum gwarancyjnych

We wtorkowym posiedzeniu KFP udział wzięli m.in. Janusz Szewczak, przewodniczący podkomisji stałej ds. instytucji finansowych, oraz Piotr Nowak, wiceminister finansów. Janusz Szewczak wskazywał podczas swego wystąpienia na potrzebę przyśpieszenia prac nad projektem, aby nowe przepisy mogły zostać uchwalone jeszcze w obecnej kadencji Sejmu.

wstecz