KFP: Projekt dot. wyczerpywalności sum gwarancyjnych OC wymaga doprecyzowania

Dodano: 27-06-2017

W dniu 21 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych (KFP), podczas którego miało miejsce pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Komisja zadecydowała o skierowaniu projektu do podkomisji stałej ds. instytucji finansowych w celu jego szczegółowego rozpatrzenia. 

Projekt zakłada wprowadzenie do ustawy nowego art. 98b. Przepis nakłada na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny obowiązek zaspokajania roszczeń o naprawienie szkody na osobie z tytułu umów obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm. oraz ubezpieczenia OC rolników, w przypadku wyczerpania się ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w tej właśnie ustawie. Nowy zapis w ustawie ma zapobiec skutkom wyczerpania się sumy gwarancyjnej z umów ubezpieczenia zawartych w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to minimalna suma gwarancyjna była wielokrotnie niższa od przyjętej aktualnie (czytaj więcej: UFG będzie wypłacał świadczenia po wyczerpaniu się sum gwarancyjnych z ubezpieczenia OC).

Przeczytaj cały artykuł
wstecz