KE złożyła skargę na Polskę za niewdrożenie dyrektywy BRRD

Dodano: 30-05-2016

W czwartek (26.05.2016 r.) Polska została pozwana do Trybunału Sprawiedliwości UE przez Komisję Europejską. Zarzucono polskiemu rządowi przekroczenie terminu wdrożenia do polskiego ustawodawstwa zapisów dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów z 2014 r. Polska miała czas na przyjęcie właściwych regulacji do dnia 3 lipca 2015 r.

- Mam nadzieję, że postępowanie nie będzie wszczęte, bo zajęliśmy się tym - skomentował pozew wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Wskazał też, że nowe przepisy mogą zostać wprowadzone do polskiego ustawodawstwa w przeciągu kilku tygodni. Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji została przyjęta przez Sejm w dniu 20 maja 2016 r. - tydzień przed skargą KE.

Dyrektywa 2014/59/UE z 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRD) ma na celu przede wszystkim wzmocnienie ochrony deponentów poprzez szybsze wypłaty i sprawniejszą wymianę informacji. Ponadto, wprowadza obowiązek prefinansowania systemów gwarancji depozytów, co ma zagwarantować wypłacalność banków i form inwestycyjnych w stosunku do roszczeń deponentów.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: dyrektywa
wstecz