KE zawnioskowała o zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Dodano: 29-05-2018
Publikator: Informacja prasowa

Komisja Europejska zaproponowała wzmocnienie przepisów UE w sprawie ubezpieczeń pojazdów. Zmiany mają na celu udzielanie lepszej ochrony osobom poszkodowanym w wypadkach z udziałem pojazdów mechanicznych oraz zwiększenie praw posiadaczy polis ubezpieczeniowych, podała KE w komunikacie prasowym.

Wniosek Komisji dotyczy zmiany dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych. Gwarantuje on m.in., że ofiary wypadków drogowych otrzymają należne im pełne odszkodowanie, nawet jeżeli ubezpieczyciel jest niewypłacalny. Zmienione przepisy przewidują także, że osoby posiadające dotychczasowy przebieg ubezpieczenia w innym państwie członkowskim UE będą traktowane na równi z krajowymi posiadaczami ubezpieczeń OC, dzięki czemu potencjalnie będą mogły korzystać z lepszych warunków ubezpieczenia.

Ponadto, zakłada on ułatwienie odpowiednim organom zapobieganie prowadzenia nieubezpieczonych pojazdów. Dostosowuje też minimalne poziomy ubezpieczenia pojazdów w całej UE. Propozycje Komisji uwzględniają najnowsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja proponuje następujące zmiany:

  • Niewypłacalność ubezpieczyciela: Jeżeli ubezpieczyciel jest niewypłacalny, osoby poszkodowane szybko uzyskają pełną rekompensatę w państwie członkowskim ich miejsca zamieszkania. Takie rozwiązanie zagwarantuje, że w sytuacjach transgranicznych ostateczna odpowiedzialność finansowa spoczywać będzie na sektorze ubezpieczeń rodzimego państwa członkowskiego ubezpieczyciela przy jednoczesnej możliwości szybkiego uzyskania odszkodowania przez osoby poszkodowane.
  • Przebieg ubezpieczenia: Ubezpieczyciele będą musieli traktować oświadczenia o przebiegu ubezpieczenia wydane przez ubezpieczyciela z innego państwa członkowskiego na równi z wydanymi w ich kraju. Powinno to zagwarantować obywatelom nabywającym ubezpieczenie za granicą możliwość skorzystania z bardziej konkurencyjnych składek ubezpieczeniowych na tych samych zasadach co klienci krajowi.
  • Minimalne sumy gwarancyjne: Obywatele UE będą mogli korzystać z takiego samego poziomu minimalnej ochrony podczas podróży na terytorium UE. We wniosku ujednolicono minimalne poziomy ochrony dla całego obszaru UE w przypadku wystąpienia szkody na osobie lub szkody materialnej, ponieważ obecne minimalne poziomy nieznacznie się różnią pomiędzy państwami członkowskimi.
  • Zakres: Nowe przepisy precyzują, że ubezpieczeniem objęte są wypadki spowodowane podczas normalnego użytkowania pojazdu do celów transportu, w tym podczas jego używania na terenie prywatnej nieruchomości.

Wniosek jest wynikiem konsultacji publicznych nad dyrektywą przeprowadzonych przez Komisję w ubiegłym roku.

Więcej informacji na temat dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych na stronie Komisji pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-motor-insurance_pl

wstecz