KE opracowała plan ujednolicenia rynku usług finansowych w UE

Dodano: 24-03-2017
Publikator: Komisja Europejska

Komisja Europejska przedstawiła plan, który ma na celu zapewnienie obywatelom UE większy wybór usług finansowych i lepszy dostęp do nich na terenie całej UE. Jego podstawą jest technologia. Zdaniem KE, innowacyjne usługi online mogą zapewnić większe zintegrowanie rynku usług finansowych.

Plan ma na celu pokonanie barier między krajami. Obecnie jedynie 7 proc. konsumentów nabywa usługi finansowe w innym państwie członkowskim UE. Według Komisji, wszyscy konsumenci powinni mieć możliwość swobodnego wyboru spośród asortymentu usług finansowych dostępnych w całej Unii i podjęcia najkorzystniejszej dla siebie decyzji ze świadomością, że są dobrze chronieni. To, czy usługodawca jest z kraju, czy z zagranicy, nie powinno mieć znaczenia na prawdziwym jednolitym rynku. Również podmioty świadczące usługi finansowe powinny mieć możliwość korzystania w pełni z całego rynku UE. Zdaniem KE, przyczyni się to do pobudzenia konkurencji oraz zwiększenia możliwości wyboru, dzięki czemu europejscy konsumenci będą mogli skorzystać z niższych cen i lepszej jakości usług, takich jak konto bankowe, ubezpieczenie samochodu czy przelewy pieniężne, niezależnie od miejsca, w którym dokonują transakcji.

- Choć prawo do swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej nadal jest prawem, które Europejczycy cenią sobie najbardziej, konsumenci w UE wciąż napotykają zbyt wiele barier w życiu codziennym. Nieważne, czy chodzi o otwarcie konta bankowego, wykupienie ubezpieczenia samochodu, czy ubieganie się o kredyt: gdy pojawia się wymiar transgraniczny, sprawy się komplikują. Dzisiaj zarysowujemy plan, tak aby zaoferować konsumentom lepsze produkty i większy wybór oraz poprawić klarowność i ochronę usług finansowych – wyjaśniła Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci.

Komisja wyznaczyła trzy główne kierunki dalszych prac nad utworzeniem jednolitego rynku usług finansowych:

1. Zwiększenie zaufania konsumentów i zagwarantowanie im silniejszej pozycji przy zakupie usług w kraju lub w innym państwie członkowskim. Przykładowo KE chce ułatwić kierowcom korzystanie ze zniżki za bezszkodową jazdę („bonus malus”) zagranicą. W planie jest również dążenie do utworzenia bardziej przejrzystego ustalania cen ubezpieczenia wynajmu samochodu.

2. Zmniejszenie prawnych i regulacyjnych przeszkód w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, w tym ekspansji działalności za granicą. W tym celu zostaną opracowane wspólne kryteria oceny zdolności kredytowej i ułatwienia w zakresie wymiany danych między rejestrami kredytowymi.

3. Wspieranie budowy innowacyjnego środowiska cyfrowego, którego celem będzie pokonanie niektórych przeszkód istniejących obecnie na jednolitym rynku. Przykładowo może to polegać na rozważeniu, w jaki sposób sektor prywatny może wykorzystać identyfikację elektroniczną i usługi zaufania do sprawdzania tożsamości klientów. Ponadto, KE będzie również monitorować praktyki dostawców cyfrowych w celu ustalenia, czy należy uaktualnić przepisy w dziedzinie sprzedaży usług finansowych na odległość, np. przez internet lub telefonicznie.

„Aby wesprzeć swobodne funkcjonowanie europejskiego sektora FinTech w całej UE oraz zapewnić jego konkurencyjność, Komisja zamierza skupić się na trzech podstawowych zasadach: po pierwsze – neutralności technologicznej – tak aby produkty i usługi sprzedawane tradycyjnie (np. w oddziałach bankowych) podlegały tym samym przepisom co usługi i produkty sprzedawane za pośrednictwem kanałów cyfrowych; zagwarantuje to innowacyjność i równe warunki działania. Po drugie, na zasadzie proporcjonalności – tak aby przepisy były dopasowane do różnych modeli biznesowych oraz do wielkości i rodzaju działalności jednostek regulowanych. Po trzecie, na zasadzie większej uczciwości – tak aby zapewnić przejrzystość, ochronę prywatności i bezpieczeństwo konsumentów” – napisano w komunikacie.

W grudniu 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje ramach zielonej księgi, aby określić przeszkody, które nadal istnieją. Konsultacje dotyczyły rynku konsumenckich usług finansowych w całej Europie w odniesieniu do takich produktów jak ubezpieczenia, kredyty hipoteczne, pożyczki, płatności i konta bankowe. Równocześnie rozpoczęto specjalne badanie Eurobarometr, aby zebrać więcej danych na temat rynku konsumenckich usług finansowych (czytaj więcej: KE pracuje nad ujednoliceniem rynku detalicznych usług finansowych w UE).

Dodatkowe informacje znajdują się pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-609_pl.htm?locale=en

wstecz