KE opracowała plan ujednolicenia rynku usług finansowych w UE

Dodano: 24-03-2017
Publikator: Komisja Europejska

Komisja Europejska przedstawiła plan, który ma na celu zapewnienie obywatelom UE większy wybór usług finansowych i lepszy dostęp do nich na terenie całej UE. Jego podstawą jest technologia. Zdaniem KE, innowacyjne usługi online mogą zapewnić większe zintegrowanie rynku usług finansowych.

Plan ma na celu pokonanie barier między krajami. Obecnie jedynie 7 proc. konsumentów nabywa usługi finansowe w innym państwie członkowskim UE. Według Komisji, wszyscy konsumenci powinni mieć możliwość swobodnego wyboru spośród asortymentu usług finansowych dostępnych w całej Unii i podjęcia najkorzystniejszej dla siebie decyzji ze świadomością, że są dobrze chronieni. To, czy usługodawca jest z kraju, czy z zagranicy, nie powinno mieć znaczenia na prawdziwym jednolitym rynku. Również podmioty świadczące usługi finansowe powinny mieć możliwość korzystania w pełni z całego rynku UE. Zdaniem KE, przyczyni się to do pobudzenia konkurencji oraz zwiększenia możliwości wyboru, dzięki czemu europejscy konsumenci będą mogli skorzystać z niższych cen i lepszej jakości usług, takich jak konto bankowe, ubezpieczenie samochodu czy przelewy pieniężne, niezależnie od miejsca, w którym dokonują transakcji.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz