KE o ulepszeniach w zakresie ubezpieczenia pojazdów i przejrzystości cen ubezpieczenia wynajmowanych samochodów

Dodano: 06-04-2017
Publikator: Komisja Europejska

W dniu 23 marca 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła „Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych: szersza oferta i lepsze produkty”. Ma on na celu zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej większego wyboru usług finansowych i lepszego dostępu do nich na terenie całej UE (czytaj więcej: KE opracowała plan ujednolicenia rynku usług finansowych w UE).

W planie tym określone zostały kroki w kierunku utworzenia prawdziwie jednolitego rynku detalicznych usług finansowych opartego na technologii, na którym konsumenci mogą uzyskać najlepsze oferty, a jednocześnie być odpowiednio chronieni.

Komisja planuje wprowadzić ulepszenia w zakresie ubezpieczenia pojazdów. Pierwsza poruszona przez KE kwestia dotyczy ofiar wypadków drogowych. Obecnie są one uprawnione do otrzymania odszkodowania za szkody na osobie lub szkody materialne również w przypadku, gdy pojazd, który spowodował wypadek, nie jest ubezpieczony lub gdy sprawca zbiegnie z miejsca wypadku, bez względu na miejsce w Unii Europejskiej, gdzie zdarzył się wypadek. Jak wskazuje KE, nie istnieje jednak żaden zharmonizowany mechanizm odszkodowawczy w sytuacji o charakterze transgranicznym, jeżeli ubezpieczyciel jest niewypłacalny.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz