KE: Jednolity rynek detalicznych usług finansowych oparty na technologii

Dodano: 07-04-2017
Publikator: Komisja Europejska

Komisja Europejska w opracowanym planie działania w sprawie detalicznych usług finansowych wskazuje, iż poważnym wyzwaniem w nadchodzących latach będzie stworzenie środowiska, w którym innowacje finansowe mogą się rozwijać z korzyścią dla konsumentów (czytaj więcej: KE opracowała plan ujednolicenia rynku usług finansowych w UE).

„Innowacyjne przedsiębiorstwa regularnie wyrażają obawy, że przepisy i praktyki nadzorcze UE i państw członkowskich ograniczają zdolność tych przedsiębiorstw do innowacyjnych działań i świadczenia usług w wymiarze transgranicznym. Przedsiębiorstwa te nie mają pewności, w jaki sposób ich nowe usługi będą postrzegane w świetle istniejących regulacji i mogą doświadczyć nieproporcjonalnego, niespójnego lub nadmiernie ostrożnego zastosowania wymogów regulacyjnych, które nie są dostosowane do tych innowacyjnych usług” – wyjaśnia Komisja Europejska.

Komisja Europejska wskazuje również na panujące wśród obywateli Unii Europejskiej obawy dotyczące bezpieczeństwa płatności w środowisku cyfrowym. Zdaniem KE, należy dokonać przeglądu, a w razie potrzeby aktualizacji, obowiązujących ram prawnych UE mających na celu zwalczanie fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatności. Komisja informuje, iż stosowny wniosek ustawodawczy powinien zostać przedłożony jesienią 2017 r.

„Innowacje oznaczają nowe wyzwania dla organów regulacyjnych i organów nadzoru w dziedzinie usług finansowych, które to organy muszą zapewnić ochronę konsumentów oraz stabilność rynku bez możliwości oparcia się na dotychczasowych praktykach i wcześniejszych doświadczeniach. Szereg organów regulacyjnych w dziedzinie usług finansowych w UE zaczęło wykazywać większą aktywność, opracowując nowe metody wspierania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, a zarazem ucząc się od tych przedsiębiorstw” – wskazuje Komisja.

Zdaniem KE, stworzenie prawdziwie jednolitego rynku usług finansowych, opartego na technologii będzie wymagać współpracy zarówno konsumentów, podmiotów obecnych już na rynku, a także alternatywnych dostawców FinTech. Komisja zachęca do stosowania nowych koncepcji regulacyjnych i nadzorczych oraz do współpracy transgranicznej w kontaktach z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, pod warunkiem że konsumenci pozostają dobrze chronieni.

Komisja Europejska utworzyła również wewnętrzną grupę zadaniową ds. FinTech, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich odpowiednich służb zajmujących się regulacją branży finansowej, technologią, danymi oraz konkurencją, tak aby zapewnić, by jej ocena uwzględniała wielodyscyplinarne podejście, które jest konieczne w przypadku technologii finansowej.

„Na podstawie prac grupy zadaniowej ds. FinTech i wyników konsultacji publicznych Komisja określi, jakie działania są wymagane w celu wsparcia rozwoju technologii finansowej i jednolitego rynku usług finansowych opartego na technologii” – informuje Komisja Europejska.

wstecz