KE chce wprowadzić regulacje dot. cyfrowej odporności operacyjnej sektora usług finansowych

Dodano: 24-11-2020
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń na swoim blogu omówiła najnowszy projekt legislacyjny Komisji Europejskiej. Jest to propozycja rozporządzenia w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej dla sektora usług finansowych (DORA). Projekt stanowi element strategii finansowania cyfrowego.

Projekt zawiera szerokie i szczegółowe wymogi dot. zarządzania technologiami informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) przez instytucje finansowe. Wśród propozycji znalazło się m.in. ustanowienia w organizacji specjalnej funkcji nadzorowania relacji z zewnętrznymi dostawcami ICT, zgłaszania incydentów oraz testowania cyfrowej odporności operacyjnej czy zarządzania ryzykiem ICT osób trzecich.

Więcej informacji na blogu PIU, pod adresem: https://piu.org.pl/blogpiu/dora-cyfrowa-odpornosc-operacyjna-dla-sektora-finansowego/

wstecz