Jednolity Plik Kontrolny: ile zyska na tym budżet państwa?

Dodano: 01-07-2016
Kategorie :

W dniu 1 lipca 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Nowe przepisy mają na celu usprawnić walkę z uchylaniem podatników od wpłacania danin do budżetu państwa, a tym samym podnieść wielkość wpływów do kasy państwowej.

Na razie nowe przepisy będą dotyczyć tylko największych firm działających w Polsce. Zgodnie z zapisem nowelizacji Ordynacji podatkowej, wprowadzającym nową formę rejestru, firmy będą musiały co miesiąc przesyłać drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego swoje rejestry VAT w formie JPK. W ten sposób fiskus będzie w stanie kontrolować wszystkie transakcje, jakie odbyły się w przeciągu ostatniego miesiąca. Oprócz tego, przedsiębiorstwa będą musiały dostarczyć drogą elektroniczną w formie JPK dane wymagane przez Urząd.

Wiceminister finansów Marian Banaś poinformował, że w pierwszym etapie nowymi obowiązkami zostanie objęte około 3,2 tys. przedsiębiorstw. Wiceminister wskazał, że regulacje pomogą fiskusowi w uzyskaniu lepszej orientacji w transakcjach podatników. Zdaniem Banasia, przyczyni się to do poprawy ściągalności podatków i bardziej efektywnej analizy ryzyka związanego z unikaniem płacenia podatków przez przedsiębiorców. 

"JPK pomoże lepiej i skuteczniej wytypować podmioty do kontroli. Z jednej strony pozwoli to uniknąć przypadkowych kontroli, ale zarazem będzie też działać prewencyjnie w przypadku tych, którzy mieliby złe intencje w fakturowaniu" – wyjaśniał Banaś. Z drugiej strony przedstawiciel resortu finansów nie był w stanie powiedzieć, o ile wzrosną przychody do budżetu państwa w związku z wprowadzeniem JPK.

Pierwszy termin złożenia JPK wypada na dzień 25 sierpnia. Zdaniem Ministerstwa Finansów firmy miały czas od 9 marca na przygotowanie swoich systemów do nowych obowiązków. Do tej pory do resortu nie wpłynęły sygnały o zaistniałych problemach w tej kwestii. MF podkreśliło także, że celem JPK jest eliminacja przeszkód w dostępie do danych elektronicznych. Dzięki nowemu systemowi znacznie skróci się czas przeprowadzenia kontroli i obniżki kosztów oraz zmniejszenie jej uciążliwości dla przedsiębiorców.

"Największą korzyścią wydaje się jednak istotna poprawa w komunikacji z organami podatkowymi – przejawiająca się w uzyskiwaniu przez podatników szybkiej i wysokiej jakości informacji zwrotnej. Korzyścią dla administracji będzie budowanie wizerunku służby przyjaznej uczciwym podatnikom i skutecznej w przeciwdziałaniu wyłudzeniom i unikaniu opodatkowania" – podał resort finansów.

W styczniu 2017 r. obowiązkiem przesyłania rejestru VAT w formie JPK będzie nałożony na ok. 140 tys. małych i średnich firm. Rok później nowymi regulacjami zostaną objęte pozostałe przedsiębiorstwa, ok. 1,4 mln podmiotów. Natomiast za dwa lata od lipca 2018 r. obowiązek ten obejmie wszystkie firmy z sektora MSP. 

Tagi: podatek
wstecz