JC/CP/2015/073 EBA, EIOPA and ESMA’s Consultation Paper on the PRIIPs Key Information Documents

Dodano: 12-04-2016

Projekt aktu opracowany został przez Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru.

Dokument określa:

  • obowiązek przedstawienia  (a) ryzyka oraz (b) potencjalnych zwrotów w skali 1 -7,
  • metodologię obliczania tych parametrów,
  • sposób prezentacji scenariuszy przebiegu inwestycji (performance scenarios),
  • wskazanie szczególnych ostrzeżeń, elementów layoutu i specyficznych treści przy poszczególnych rodzajach produktów albo przy rozbudowanych produktach, gdy nie można zmieścić wszystkich informacji na 3 stronach,
  • obowiązek przekazania klientowi KID odpowiednio wcześnie, aby mógł posłużyć się tymi informacjami, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.

Wejście w życie w dniu 31 grudnia 2016 r.

Podstawa art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1286/2014 (akt delegowany komisji).

Pliki do pobrania

wstecz