Jarosław Matusiewicz ponownie wybrany przewodniczącym rady UFG

Dodano: 17-06-2019
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Kategorie :

Zwyczajne Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zatwierdziło sprawozdanie z działalności UFG za 2018 rok, a także udzieliło absolutorium zarządowi i radzie. Przeprowadzono również wybory uzupełniające do rady Funduszu. Jej przewodniczącym ponownie został wybrany Jarosław Matusiewicz, prezes Uniqa.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz