Jakie zmiany w prawie pracy czekają pracodawców i pracowników?

Autor: Ewa Suchecka

Dodano: 24-01-2019

Redakcja beinsured gościła na pierwszym w tym roku śniadaniu z prawem pracy, organizowanym przez partnera merytorycznego portalu – Kancelarię CZUBLUN TRĘBICKI.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat zmian w ustawie o związkach zawodowych, nowych zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej czy pracowniczych planach kapitałowych. Prowadząca spotkanie mec. Magdalena Sudoł omówiła m.in. zmianę w przepisach określającą termin wypłaty wynagrodzeń. Od 1 stycznia br. pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Przed 1 stycznia br. wypłaty wynagrodzenia dokonywano w formie pieniężnej, a częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. Szeroko omawianym tematem były również pracownicze plany kapitałowe, o których pisaliśmy już w artykułach:

Zachęcamy również do wymiany opinii na temat PPK na grupach tematycznych moderowanych przez beinsured (link, link).

wstecz