Jak Brexit wpłynie na europejski sektor ubezpieczeń?

Dodano: 04-08-2016
Publikator: Milliman Impact

W lipcu ukazało się kolejne wydanie Milliman Impact: Actionable insight for business leaders. Został w nim zamieszczony artykuł „A Level Playing Field: Conduct Risk in Europe”.

Autorzy publikacji analizują, jak decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej przełoży się na poziom ryzyka w Europie, a co za tym idzie kondycję sektora ubezpieczeniowego. Zdaniem twórców tekstu, Brexit stanowi kolejne ryzyko, z którym musi uporać się europejski rynek ubezpieczeniowy – zarówno podmioty gospodarcze, jak i organy nadzoru. Poniżej zamieszczamy fragment ze wstępu publikacji.

„Regulatorzy są bezwględni. Stale dokonują przeglądu strategii, tworzą nowe instytucje i wysuwają kolejne wyzwania dla nadzorowanych instytucji.

- Regulatorzy tacy jak Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), Rada Stabilności Finansowej (FSB), czy legislatorzy tacy jak Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych przy Komisji Europejskiej chcą być postrzegani jako instytucje stanowiące kontrolę nad rynkiem. Stanowi to efekt porażki, jaką poniósł nadzór w przewidywaniu i prewencji przed kryzysem w sektorze bankowym 2007-08. Obecnie, regulatorzy podzielają wspólną determinację, aby nie być ponownie zaskoczonymi, a brytyjskie referendum w sprawie Brexitu jeszcze bardziej wzmocni to postanowienie – powiedział Michael Culligan, rektor w Milliman.

Ten strach przed porażką prowadzi regulatorów z jednej polityki w drugą, często rozpoczynając wprowadzanie kolejnej wielkiej zmiany zanim poprzednia zostanie ukończona. Jest to obraz sytuacji, gdzie znajduje się europejski sektor finansowy w 2016 roku, nawet bez wielkiej dodatkowej komplikacji, jaką jest wyjście UK z Unii Europejskiej.

- Po ponad dekadzie przygotowań, skrupulatnych debat i kilku fałszywych startów, Solvency II została ostatecznie uchwalona na początku stycznia, gotowa do przełożenia na szersze, stopniowe polityki wokół stabilności finansowej – wyjaśnił Oliver Gillespie, rektor w Milliman. - Jednakże, jest jeszcze kilka kluczowych spraw, w tym naprawianie infrastruktury inwestycji i sekurytyzacji oraz debat w 2018 r. nad przeglądem Solvency II, które właśnie zaczęły być poważnie traktowane. Przegląd może być właśnie jedną z ofiar referendum, jeśli Komisja Europejska i EIOPA będą znacznie rozproszone w związku z załatwianiem wielu spraw związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE – dodał ekspert.”

Pełny artykuł pod adresem: http://www.milliman.com/impact/

Pliki do pobrania

wstecz