Istotny pogląd Rzecznika Finansowego dot. terminu przedawnienia roszczeń z UFK

Dodano: 12-06-2018

Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z przeważającą częścią ochronną mają 3-letni okres przedawnienia roszczeń. Z kolei w przypadku produktów gr. 3 działu I z dominującym elementem inwestycyjnym roszczenia przedawniają się po 10 latach. Taką tezę postawił Rzecznik Finansowy w istotnym poglądzie skierowanym do Sądu Najwyższego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz