Interpelacja ws. kontynuacji umowy ubezpieczeniach OC ppm. przy sprzedaży auta

Dodano: 13-12-2017

Celem ubezpieczenia OC ppm. jest zapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej osobom trzecim, która ma trwać także w przypadku przeniesienia praw własności na innego posiadacza. Takie stanowisko wystosowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację ws. zmiany przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, tak aby sprzedający, a nie kupujący mógł wypowiedzieć swoją umowę OC.

Poseł Józef Lassota wystosował zapytanie do Ministra Rozwoju i Finansów dot. zmian w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Poseł zwrócił uwagę, że w przypadku sprzedaży auta, jedynie nabywca ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC. A zatem tylko o do dobrej woli kupującego zależy czy poprzedni właściciel otrzyma zwrot wpłaconej części składki ubezpieczenia. W związku z tym Lassota zadał pytanie, „dlaczego obciążać sprzedającego za coś z czego już w tym pojeździe nie będzie korzystał. Odzyskane pieniądze mógłby np. przeznaczyć na dofinansowanie nowego ubezpieczenia OC w przypadku zakupu pojazdu”, wskazał poseł.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz