Interpelacja ws. funkcjonowania systemu ubezpieczeń rolniczych

Dodano: 03-07-2019

W interpelacji nr 31940 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie umów ubezpieczeń rolnych poruszone zostały problemy dotyczące funkcjonowania systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zgłaszane przez rolników.

Jak wskazano w interpelacji, rolnicy zwracają uwagę na szereg trudności i problemów, z jakimi się stykają w praktyce zawierania i egzekwowania umów ubezpieczenia. Zdaniem autora pisma, mimo powszechności ubezpieczeń brakuje świadomości zakresu zawieranych umów ubezpieczeniowych.

„Często treść umowy ubezpieczenia nie jest wystarczająco precyzyjna, a istotne jej postanowienia umieszczane są w ogólnych warunkach umowy, co utrudnia rolnikom zorientowanie się w całokształcie zawartej umowy. Rolnicy zwracają uwagę na niedostateczne doprecyzowanie przepisów w omawianej materii, jak również na brak należytego wsparcia z budżetu państwa”, wyjaśniono w interpelacji.

Jako przykład podano ubezpieczenie od huraganu i deszczu nawalnego, gdzie świadczenie jest wypłacane jedynie w przypadku uszkodzeń upraw wskutek deszczu, a nie gdy aura uniemożliwia ich zbiór. Tego typu zapisy w umowach sprawiają, że rolnicy pozostają bez świadczeń odszkodowawczych pomimo zawarcia umów z zakładami ubezpieczeń.  

„Rolnicy podkreślają, że zakłady ubezpieczeń dążą do takiej interpretacji polisy ubezpieczeniowej, aby uniknąć wypłaty odszkodowań. Niestety obecny stan prawny nie przeciwdziała takim praktykom. Niepokojące jest także to, że dotacja z budżetu do umów ubezpieczeń zmalała z 970 mln zł do 630 mln zł. Problemem jest też wycofanie ubezpieczenia od suszy, co miało miejsce z początkiem kwietnia br.”

wstecz