Interpelacja poselska ws. rozporządzenia ePrivacy

Dodano: 15-11-2018

Do Ministra Cyfryzacji została skierowana interpelacja poselska w sprawie tzw. ePrivacy. 

Rada Unii Europejskiej pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie ePrivacy).

Kolejne wersje tekstu projektowanego rozporządzenia budzą wiele kontrowersji oraz zastrzeżeń ze strony organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka w dobie Internetu. Najnowsze propozycje przewidują m.in. możliwość śledzenia aktywności internetowej użytkowników w celach reklamowych bez ich zgody, traktując takie śledzenie jako niezbędne do świadczenia usługi, pisze autor interpelacji.

Skutkiem tego będzie systematyczne monitorowanie zachowań użytkowników Internetu, profilowanie ich (wysnuwanie wniosków na ich temat) i wykorzystywanie wniosków na ich temat do prezentowania reklamy targetowanej (która może opierać się np. na danych wrażliwych, takich jak informacje o stanie zdrowia czy poglądach politycznych). Takie wykorzystywanie informacji o użytkownikach będzie się odbywało poza ich jakąkolwiek kontrolą. Proponowane rozwiązania osłabiają tym samym wysokie standardy ochrony praw podstawowych, do których należy prawo do prywatności, przewidywane przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dodaje.

W związku z powyższym do Ministerstwa Cyfryzacji zostały skierowane następujące pytania:

  1. Czy minister wspiera wprowadzenie do projektu rozporządzenia ePrivacy zasad privacy by default (domyślne ustawienia prywatności) i privacy by design (prywatność w fazie projektowania), w celu zagwarantowania poufności i integralności komunikacji elektronicznej?
  2. Czy minister sprzeciwia się propozycjom, które pozwalają dostawcom usług elektronicznych stosować technologie śledzące aktywność użytkowników w celach reklamowych bez ich zgody, jako niezbędne do świadczenia usług finansowanych poprzez reklamę targetowaną?
  3. Czy minister gwarantuje, że sprzeciwi się każdej propozycji, która nie respektuje wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących obowiązkowej retencji danych telekomunikacyjnych, w szczególności w sprawach C-203/15 i C-293/12?
  4. Czy minister popiera szybkie przyjęcie i wdrożenie rozporządzenia ePrivacy?
wstecz