Interpelacja poselska ws. nadużyć pośredników w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

Dodano: 05-10-2018
Kategorie :

Poseł Adam Andruszkiewicz skierował do Ministerstwa Finansów interpelację poselską, w której porusza problem nadużyć pośredników w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

W interpelacji podkreślił, że senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych pracowała nad ustawą, która ma na celu ograniczyć nadużycia ze strony pośredników w sprawach roszczeń odszkodowawczych. Proponowane są zmiany, które będą regulować maksymalne stawki dla kancelarii odszkodowawczych. Dodatkowo zadał następujące pytania:

1. Jak resort odniesie się do tego tematu?

2. Jak dokładnie miałyby wyglądać proponowane zmiany?

3. Jak miałyby przedstawiać się maksymalne stawki dla kancelarii odszkodowawczych?

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na przesłaną interpelację informując, że projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego jest projektem senackim z inicjatywy Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (druk senacki nr 862). Z kolei resortem wiodącym w zakresie opracowania stanowiska Rządu będzie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Pierwotna wersja projektu ustawy przedstawiona przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych zawierała normy, które wskazywały, iż wynagrodzenie doradcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych nie może być wyższe niż stawki maksymalne. Jednocześnie Minister Sprawiedliwości miał określać, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek 2 maksymalnych wyrażając je kwotowo w procentach od uzyskanej przez doradcę dla konsumenta sumy pieniężnej lub w sposób mieszany.

W dniu 25 września br. na wspólnym posiedzeniu senackich Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej, została zgłoszona poprawka, która wykreśliła normę zawierającą delegację ustawową dla Ministra Sprawiedliwości do określenia wspomnianych wysokości stawek maksymalnych. Jednocześnie zaproponowano, że umowa regulującą wynagrodzenie doradcy może określać wynagrodzenie w stosunku do kwoty uzyskanej na rzecz klienta, nie więcej niż 20% tej kwoty. W przypadku, gdy umowa określiłaby wysokość wynagrodzenia w stosunku do kwoty uzyskanej na rzecz klienta na więcej niż 20% tej kwoty, klient nie jest obowiązany do zapłaty ceny wyższej, a doradca, który otrzymał cenę wyższą, obowiązany jest zwrócić klientowi pobraną różnicę. Ponadto w poprawce wskazano, że wynagrodzenie doradcy w przypadku dochodzenia zwrotu kosztów leczenia lub rent musi być wyrażone jako oznaczona suma pieniężna.

Ministerstwo podkreśliło, że ze względu na obecny etap prac nad projektem tej ustawy oraz fakt, że jest to projekt senacki, trudno jednoznacznie wskazać, jaka będzie ostateczna wersja procedowanego projektu, a w szczególności jak będą przedstawiać się maksymalne stawki dla kancelarii odszkodowawczych.

wstecz