Insurance Europe o roli ubezpieczycieli w zwiększeniu cyberbezpieczeństwa

Dodano: 16-10-2017
Publikator: Insurance Europe

W dniu 10 października 2017 r. Insurance Europe opublikowało specjalny internetowy zbiór poświęcony ubezpieczeniom od cyberataków. Obejmuje on szereg przykładów inicjatyw podjętych przez branżę ubezpieczeniową, mających na celu pomoc w zwiększeniu odporności na cyberprzestępczość, np. poprzez podnoszenie świadomości lub udzielanie porad MŚP.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz