Insurance Europe: Bariery transgranicznych ubezpieczeń

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 20-04-2016
Publikator: Insurance Europe

Insurance Europe wydało insight briefing informujący, że chociaż digitalizacja pomaga w kształtowaniu innowacyjności ubezpieczycieli, ulepszeniu kanałów dystrybucji i nawiązywania kontaktów z klientami, to nie może znieść wszystkich barier dla podnoszenia jakości transgranicznych ubezpieczeń.

Pomimo licznych dążeń Komisji Europejskiej, mających na celu wzmocnienie rynku usług finansowych Unii Europejskiej, jakie zostały przedstawione w niedawnym projekcie rządowym, Insurance Europe sądzi, że rozwinięcie transgranicznych ubezpieczeń w UE jest i powinno pozostawać oparte na zasadach rynkowych oraz popytu i podaży.

Insurance Europe również podkreśla, że oferty transgranicznych ubezpieczeń funkcjonują dobrze, ponad co trzecia składka ubezpieczeniowa przypisana została do zagranicznie-kontrolowanej jednostki zależnej lub partnerskiej. Jednakże, zwraca uwagę, że nadzorujące i społeczno-ekonomiczne środowisko, w którym produkty ubezpieczeniowe są sprzedawane bardzo się różni się między sobą, a nawet wewnątrz państw członkowskich UE, co może powodować znaczne trudności z rentownością produktów ubezpieczeniowych.

Pliki do pobrania

wstecz