Instytucje z sektora finansowego będą mogły sprawdzać niekaralność kandydatów do pracy. Jest gotowy projekt ustawy

Dodano: 30-08-2017

W portalu Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego, przygotowany przez ministra finansów i rozwoju. Projekt zakłada uregulowanie zasad weryfikacji niekaralności kandydatów do pracy w instytucjach z rynku finansowego. Ustawa będzie dotyczyć m.in. zakładów ubezpieczeń, banków, firm inwestycyjnych czy centrów usług wspólnych.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, ze względu na skalę ryzyk związanych z działalnością instytucji finansowych i interesów ich klientów, niezbędne jest, aby pracodawcy sektora finansowego byli uprawnieni do badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w tych podmiotach, w szczególności na stanowiskach związanych z zarządzaniem mieniem pracodawcy lub osób trzecich, dostępem do informacji chronionych prawem lub wymagających podejmowania decyzji obarczonych wysokim ryzykiem. Zdaniem autorów projektu, taka weryfikacja powinna obejmować również kandydatów do pracy w przedsiębiorstwach działających na rzecz podmiotów z sektora finansowego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz