Instytucje rynku finansowego powołały grupę roboczą ds. zrównoważonych finansów

Dodano: 31-07-2020
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Fundacja Standardów Raportowania powołały grupę roboczą ds. zrównoważonych finansów.

W najbliższym czasie wejdą w życie unijne regulacje, które wymagają m.in. od banków, ubezpieczycieli i spółek giełdowych raportowania informacji dodatkowych dot. spraw społecznych, środowiska naturalnego i ładu korporacyjnego – ESG (environmental, social, governence).

– ESG to priorytet w pracach legislacyjnych Unii Europejskiej. W najbliższym czasie instytucje finansowe będą miały nie tylko więcej obowiązków raportowych. Aby te obowiązki zrealizować, konieczne będzie przekazywanie informacji w obszarze ESG pomiędzy instytucjami rynku finansowego a korzystającymi z ich usług przedsiębiorstwami – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Celem grupy ma być opracowanie rozwiązań, które ułatwią podmiotom rynku finansowego zastosowanie się do tych regulacji. Projekt wstępnie zakłada, że instytucje finansowe będą zobligowane do raportowania 32 wskaźników dot. m.in.: śladu węglowego; zużycia energii; relacji ze środowiskiem naturalnym; zużycia wody; dysproporcji wynagrodzeń kobiet i mężczyzn; ochrony sygnalistów czy przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.

Wskaźniki te będą dotyczyły danych pochodzących ze wszystkich spółek w portfelu inwestycyjnym. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, co oznacza, że instytucje finansowe będą musiały zebrać dane już za rok 2021.

Wspominana grupa robocza, po opracowaniu standardów wymiany informacji o ESG, ma skupić się na pozostałych przepisach z obszaru zrównoważonych finansów wymagających komunikacji na linii emitenci-instytucje finansowe.

wstecz