Inicjatywa RPO w sprawie wypłat świadczeń z UFG dla poszkodowanych w latach ’90 uzyskała aprobatę Senatu

Dodano: 21-09-2016

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w trakcie posiedzenia w dniu 20 września 2016 r. opowiedziała się za podjęciem inicjatywy ustawodawczej mającej na celu rozwiązać problem wyczerpywania się sum gwarancyjnych w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Chodzi o sytuację osób, które uległy wypadkowi w I poł. lat ’90., którego sprawca uciekł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, a teraz tracą z dnia na dzień otrzymywaną rentę z powodu wyczerpywania się sum gwarancyjnych w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Inicjatywę w tej kwestii podjął Rzecznik Praw Obywatelskich, który w maju zwrócił się do Marszałka Senatu o generalne rozwiązanie problemu wyczerpujących się sum. Ten przekazał sprawę do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Stanowisko RPO poparł Rzecznik Finansowy.  

Przeczytaj cały artykuł
wstecz