Informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka - wrzesień 2017 r.

Dodano: 09-10-2017
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 6 października 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka za okres na koniec września 2017 r.

Informacja techniczna została obliczona na podstawie dokumentacji technicznej opublikowanej w dniu 27 czerwca 2017 r.

Informacja techniczna dostępna jest na stronie EIOPA, pod adresem:
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures

wstecz