Informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka - październik 2016 r.

Dodano: 10-11-2016
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 10 listopada 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka za okres na koniec października 2016 r.

Informacja techniczna została obliczona na podstawie kodowania opublikowanego w dniu 30 września 2016 r.

Informacja techniczna wraz z kodowaniem RFR oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są na stronie EIOPA, pod adresem:

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures

wstecz