Informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka – luty 2017 r.

Dodano: 10-03-2017
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 8 marca 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka za okres na koniec lutego 2017 r.

Informacja techniczna została obliczona na podstawie dokumentacji technicznej opublikowanej w dniu 28 lutego 2017 r.

Więcej pod adresem:
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures

wstecz