Informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka - grudzień 2016 r.

Dodano: 09-01-2017
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 9 stycznia 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka za okres na koniec grudnia 2016 r.

Informacja techniczna została obliczona na podstawie kodowania opublikowanego w dniu 30 września 2016 r.

Informacja techniczna wraz z kodowaniem RFR oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są na stronie EIOPA, pod adresem:

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structure

wstecz