Informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka - czerwiec 2017 r.

Dodano: 07-07-2017
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 6 lipca 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował informacje techniczne w zakresie odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka za okres na koniec czerwca 2017 r.

Stopy procentowe wolne od ryzyka zostały obliczone na podstawie zaktualizowanej dokumentacji technicznej opublikowanej w dniu 27 czerwca 2017 r.

Informacja techniczna dostępna jest na stronie EIOPA, pod adresem:

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures

wstecz