II czytanie projektu ustawy o PPK. ZU będą mogły pośredniczyć przy zawieraniu umów o zarządzanie PPK

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 04-10-2018

W dniu 3 października br., podczas 69. posiedzenia Sejmu RP, odbyło się II czytanie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Posłowie w trakcie dyskusji wnieśli wiele poprawek. W związku z czym zadecydowano o ponownym skierowaniu projektu do rozpatrzenia przez Komisję Finansów Publicznych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz