II czytanie projektu ustawy dot. wyczerpywania się sum ubezpieczeniowych

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 18-07-2019

W dniu 17 lipca br., podczas 84. posiedzenia Sejmu, miało miejsce II czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Posłowie rozpatrywali sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, która przyjęła projekt w I czytaniu na posiedzeniu w dniu 2 lipca br. 

Jan Szewczak, poseł sprawozdawca, podczas II czytania w Sejmie wskazał, że w toku prac podkomisji i ko­misji wszystkie strony zainteresowane projektem uzyskały porozumienie. Wyraził też pilną potrzebę przyjęcia nowych przepisów, m.in. przez niewnoszenie poprawek.

Innego zdania byli przedstawiciele partii opozycyjnych. Ich kontrowersje dotyczyły głównie zawężenia projektu w wyniku prac komisji sejmowej wobec propozycji przyjętej i przedstawionej przez Senat. W związku z tym posłanka Krystyna Skowrońska (PO) wniosła poprawkę o treści senackiego brzmienia projektu, co uzyskało konsens wielu stron. W uzasadnieniu wskazała m.in. na incydentalne rozwiązanie problemu wyczerpywania się sum ubezpieczenia zawarte w projekcie przyjętym przez KFP, podczas gdy senatorowie zaproponowali zmiany systemowe. Oznacza to, że projekt obejmie niewielką liczbę poszkodowanych (szacunkowo 90 osób), wykluczając osoby, którym suma ubezpieczenie wyczerpała się przed dniem wejścia w życie ustawy, i wszystkie możliwe przyszłe przypadki.

W pytaniach posłowie odnieśli się też do braku precyzyjnych wyliczeń co do wpływu nowelizacji na sytuację finansową zakładów ubezpieczeń oraz opinii rządu i prezydenta dot. zmienionej pozycji brzmienia ustawy.

W odpowiedzi na wystąpienia i pytania posłów Jan Szewczak odwołał się do głoszonych opinii wobec senackiego projektu. Wskazywał one przede wszystkim na ryzyko podwyższenia składek ubezpieczeniowych przez zakłady ubezpieczeń i wydatków instytucji państwowych, co stanowiło jedną z przyczyn wprowadzenia zmian do senackiego projektu. Jak podkreślił, znaczenie ma również chęć szybkiego rozwiązania problemu wobec osób, których obejmie procedowana ustawa.

W związku ze zgłoszoną poprawką, projekt ponownie skierowano do Komisji Finansów Publicznych. Ta podczas posiedzenia w dniu 17 lipca opowiedziała się za odrzuceniem poprawki.

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy jest dostępne do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz