Gwarancje wadialne można już kupić online

Dodano: 27-09-2017

Gwarancje24.pl to nowa platforma internetowa do sprzedaży gwarancji wadialnych online. Dzięki temu proces zakupu przebiega online, a przygotowanie dokumentów zajmuje jeden dzień. Gwarancji udziela UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Podmioty biorące udział w przetargu, aby otrzymać gwarancję muszą wypełnić formularz online, w którym podają NIP i kwotę wadium. Następnie system przygotowuje im ofertę wraz z ceną. Jeśli przystępujący zgadzają się na propozycję, uzupełniają formularz o dane przetargu i beneficjenta oraz dokonują opłacenia składki. Następnego dnia mogą już osobiście podpisać umowę i odebrać gwarancję. Przedsiębiorcom spoza Warszawy dokumenty mogą zostać przesłane kurierem.

Ponadto, twórcy portalu umożliwiają automatyczne i darmowe wydłużenie gwarancji o maksymalnie 15 dni bez konieczności dokonywania zmian. W przypadku gdy przetarg zostaje przesunięty o dłuższy termin, konieczne jest wystawienie aneksu do gwarancji.

Portal obsługuje jedynie przystępujących do przetargu w ramach ustawy PZP.

wstecz