Grupa PZU powiększa się o kolejny bank

Dodano: 03-04-2016

Zgodnie z informacjami przekazanymi inwestorom przez Alior Bank, bank ten, należący do grupy PZU, zakupi za kwotę około 1,2 mld złotych znaczący pakiet akcji Banku BPH. Transakcja zostanie sfinansowana poprzez publiczną emisję nowych akcji Alior Banku na rzecz obecnych akcjonariuszy z zachowaniem prawa poboru.

Zawarcie umowy jest zgodne z wielokrotnie komunikowaną i konsekwentnie realizowaną przez Zarząd Alior Banku strategią rozwoju, opartą o dynamiczny wzrost organiczny oraz akwizycje, w połączeniu z osiąganiem najwyższych poziomów zwrotu z kapitału. W wyniku transakcji połączony bank umocni swoją pozycję na konsolidującym się rynku. Liczba obsługiwanych klientów zwiększy się do 3,3 mln. Baza depozytów wzrośnie o ponad 1/3 (12 mld zł), a portfel wysokomarżowych kredytów o 1/4 (8,5 mld zł). Po połączeniu aktywa Banku osiągną poziom ok. 60 mld złotych, co uplasuje Bank na 9. miejscu w sektorze bankowym.

Nie ulega wątpliwości, że w wyniku tej transakcji Grupa PZU znacząco zwiększy swoją obecność na rynku bankowym. Z całą pewnością zwiększenie bazy klientów bankowych może też znacząco wpłynąć na dalszy rozwój bancassurance w ramach grupy PZU.

wstecz