Grupa PZU podwoiła zysk netto po III kw. 2017 r.

Dodano: 15-11-2017

PZU przedstawił wyniki finansowe za okres lipiec – wrzesień br. Grupa odnotowała dwukrotnie wyższy zysk, który wyniósł 3 mld zł (w analogicznym okresie 2016 r. było to 1,5 mld zł). Przypis składki wyniósł 16,9 mld zł, co wartością wyższą o 15% r/r. Spółka zanotowała też zwiększony przypis składki w segmencie ubezpieczeń na życie z UFK oraz ubezpieczeń komunikacyjnych. W związku z tym zwiększeniu uległ się także udział ubezpieczyciela na rynku. W ubezpieczeniach majątkowych wzrósł on o 0,8 p.p., do poziomu 36,9%, a w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową o 0,7 p.p. r/r, do poziomu 45,7%.

Grupa w dalszym ciągu utrzymuje wysoką dyscyplinę kosztową. Także pomimo wystąpienia szkód masowych w ubezpieczeniach majątkowych nastąpiła poprawa wskaźnika mieszanego o 5,4 p.p. r/r do poziomu 90,1%. W ubezpieczeniach życiowych wzrost rentowności nastąpił w polisach grupowych i indywidualnych do poziomu 25,9% (w porównaniu do 24,5% w II kwartale 2017).

- Grupa PZU dysponuje 300 mld zł aktywów, które wypracowały ponad 3 mld zł zysku netto po III kwartale 2017 roku, tj. niemal dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Tak wysoka dynamika to zasługa zarówno większej obecności Grupy w sektorze bankowym, jak i poprawy rentowości w podstawowej działalności ubezpieczeniowej. Co ważne, pomimo wzrostu szkodowości w III kwartale, związanej głównie z silnymi nawałnicami i opadami deszczu, które nawiedziły nasz kraj, utrzymaliśmy rentowność we wszystkich kluczowych liniach biznesu. Systematyczne inwestycje w fundamenty gwarantujące rozwój PZU, dbałość o bazę klientów oraz utrzymywanie dyscypliny kosztowej sprawia, że nawet w trudnych rynkowo okresach, jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać kapitałem i generować wysokie zyski, zachowując przy tym najwyższe standardy świadczonych usług – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA.

- Pomimo szkód spowodowanych przez nawałnice, gwałtowne burze i huragany, które wystąpiły w III kwartale 2017 roku, poprawiliśmy o 5,4 p.p. wskaźnik mieszany dla całego segmentu ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Osiągnięty po 9 miesiącach poziom 90,1% dla tego wskaźnika, utrzymuje się powyżej naszych strategicznych ambicji. Wsparciem dla tak dobrego wyniku jest wysoki wolumen sprzedaży ubezpieczeń oraz silna dyscyplina kosztowa. Wskaźnik kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU w Polsce uległ poprawie o 1,1 p.p. osiągając na koniec września 2017 roku poziom 6,6%. Systematyczna poprawa to efekt zarówno zmian w obszarach kosztowych, jak i rosnącej kultury kosztowej całej organizacji, umożliwiający wykorzystanie efektów skali prowadzonej działalności w celu optymalizacji kosztów jednostkowych - dodał Tomasz Kulik, CFO PZU. 

Jak podaje ubezpieczyciel w komunikacie, pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU po III kwartale 2017 roku miały w szczególności:

  • wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego głównie w efekcie wzrostu średniej składki i liczby ubezpieczeń oraz w ubezpieczeniach indywidulanych, w szczególności produktów unit-linked w kanale bankowym;
  • lepsze wyniki w segmencie działalności bankowej w związku z wysokim poziomem sprzedaży przez Alior Bank produktów kredytowych wsparte korzystną koniunkturą gospodarczą.

Z kolei negatywnie wpłynęła niższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych majątkowych, głównie w grupie ubezpieczeń poza komunikacyjnych ze względu na zgłoszenie kilku szkód o wysokiej wartości jednostkowej.

Wybrane dane finansowe Grupy PZU na dzień 30 września 2017 r. (w nawiasie podano wartość na dzień 30 września 2016 r.):

  • Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto: 16 933 mln zł (14 706 mln zł)
  • Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe: 11 252 mln zł (9 771 mln zł)
  • Zysk netto: 3 003 mln zł (1 508 mln zł)
  • Aktywa razem: 300 245 mln zł (112 914 mln zł) 
wstecz