Gothaer przypomina o ubezpieczeniu dziecka

Dodano: 11-08-2016

Wiele szkół dba o ubezpieczenie dzieci. Najczęściej na początku roku szkolnego rodzicom oferowane jest ubezpieczenie grupowe, do którego, najczęściej za niewielką opłatą, może dołączyć ich dziecko. Taka ochrona obowiązuje całą dobę, przez cały rok, zarówno w szkole jak i w domu.

– Najważniejsza jest suma ubezpieczenia. Niska składka oznacza również niską sumę ubezpieczenia a co za tym idzie niskie świadczenie, które może być niemiłym zaskoczeniem dla rodziców, ale zazwyczaj już po wypadku – podkreśla Anna Materny z Gothaer TU SA. W przypadku zdarzeń, które skutkują długotrwałymi problemami zdrowotnymi, ciągnącymi się kilka miesięcy lub lat, zdarza się, że pełne koszty leczenia, rehabilitacji i zabiegów są zdecydowanie wyższe niż wypłacone świadczenie.

Ubezpieczyciel zwraca uwagę, iż nawet jeśli dziecko jest ubezpieczone w ramach polisy szkolnej można je doubezpieczyć również indywidualnie. Umożliwi to wybranie sumy ubezpieczenia, która pozwoli na pełną ochronę w razie wypadku. Dziecko w ramach takiego ubezpieczenia objęte jest 24h na dobę, przez cały rok, również w okresie wakacyjnym.

– Przy zakupie indywidualnego ubezpieczenia NNW, podobnie jak przy polisach grupowych, warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia. To od jej wysokości zależy bezpośrednio wysokość ustalanych świadczeń. Im suma ubezpieczenia będzie wyższa, tym wyższa będzie wypłata należnego świadczenia – podkreśla Anna Materny. – Decydując się na ubezpieczenie warto sprawdzić również jego zakres. Ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci – dodaje.

Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, który pozostał po zakończonym leczeniu, ale często również pokrywa koszty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, operacji, zakupu lekarstw opatrunków, czy rehabilitacji.

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela jest możliwe, gdy do wypadku dojdzie w związku z zatruciem alkoholem, narkotykami lub środkami odurzającym, czy też na skutek samookaleczenia, lub gdy dziecko prowadziło pojazd mechaniczny bez uprawnień. Ponadto, ograniczenie odpowiedzialności będzie miało miejsce w przypadku uprawiania sportu wypoczynkowego – o ile zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony o takie zdarzenie.

wstecz