Gothaer pokryje koszty zabezpieczenia majątku przed ewentualną szkodą

Dodano: 29-05-2019
Publikator: informacja prasowa

Gothaer TU S.A. oferuje ochronę zabezpieczenia majątku przed szkodą, jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie wystąpienia zdarzenia, np. powodzi. Klauzula Loss Assistance skierowana jest do dużych podmiotów gospodarczych, także z sektora publicznego, np. jednostek samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz