GIODO ostrzega przed fałszywymi mailami

Dodano: 21-09-2016
Publikator: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kategorie :

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych skierował do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa.

Chodzi o masową wysyłkę maili przez podmioty podszywające się pod firmy:  „Kancelaria Liberty”, „Bądźmy Legalni”,  „Legalni z Prawem”. Twórcy procederu zamieszczają w wiadomości e-mail ostrzeżenie o odpowiedzialności grożącej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji.

Zdaniem GIODO,  mailing powoduje  dezinformację przedsiębiorców. Chociażby poprzez posługiwanie się przez jego twórców adresem e-mail: biuro@kancelaria-giodo.waw.pl oraz treścią wiadomości przypominającej język urzędowy odbiorcy wiadomości mogą zostać wprowadzeni w błąd. Twórcy wiadomości przypominają w niej o obowiązkowej rejestracji prowadzonych przez przedsiębiorcę zbiorów danych osobowych w terminie 3 dni roboczych, bez względu na to, czy taki obowiązek ich dotyczy, czy nie. Podczas gdy ustawa o ochronie danych osobowych określa przypadki zwalniania z tego obowiązku.

GIODO w wydanym oświadczeniu wyjaśnia, że informacje te są nierzetelne, niezgodne z przepisami prawa, w  tym z  ustawą o  ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Ponadto, przypomniał, że fakt niezgłoszenia zbioru do GIODO nie przesądza o popełnieniu przestępstwa, a  inny podmiot poza GIODO nie decyduje o przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

Spółki „Kancelaria Liberty”, „Bądźmy Legalni”,  „Legalni z  Prawem”, pod którymi podszywają się twórcy mailingu, nie są zarejestrowane w KRS. A zatem nie funkcjonują w obrocie gospodarczym jako podmioty prawne.

GIODO informuje także, że wszelkie informacje dotyczące zgodnego z  prawem stosowania ustawy o  ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym dotyczących obowiązków rejestracji zbiorów danych dostępne są na stronie internetowej Urzędu.

wstecz