GIODO o bezpiecznym korzystaniu ze smartfonów

Dodano: 22-08-2016
Publikator: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kategorie :

W związku z rosnącą popularnością aplikacji mobilnych wykorzystujących technologię geolokalizacji oraz wirtualnej rzeczywistości Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zachęca do ostrożnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń przenośnych.

GIODO, w pierwszej kolejności, zaleca wszystkim użytkownikom zapoznanie się z polityką prywatności takich aplikacji oraz wszelkimi udostępnianymi komunikatami, z których dowiedzieć się można do jakich danych będzie miała dostęp konkretna aplikacja i w jakim celu będzie je wykorzystywać. Szczególną uwagę zwraca na postanowienia regulaminów dotyczących przekazywania za pośrednictwem aplikacji danych osobowych do państw trzecich.

GIODO zwraca również uwagę, iż niektóre z aplikacji mobilnych (ale także stron internetowych oraz sieci Wi-Fi) mogą podczas korzystania z nich gromadzić informacje o lokalizacji użytkowników. W takiej sytuacji należy sprawdzić jakie dane geolokalizacyjne są przesyłane przez aplikacje.

Kolejnym zagrożeniem jest udostępnianie danych osobowych przez zainstalowane aplikacje. Należy sprawdzić w urządzeniu mobilnym zakładkę „Prywatność” i dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane. Z uwagi na szeroki zakres informacji gromadzonych na urządzeniu, jaki bardzo często wiąże się z użytkowaniem aplikacji, należy zastanowić się czy na pewno chcemy by dana aplikacja miała uprawnieninia np. do SMS, fotografii, filmów, email, kontaktów, czatów itp.

W celu minimalizacji gromadzonych na urządzeniu mobilnym informacji np. o lokalizacji, o odwiedzanych stronach itp. należy stosować tryb prywatny w przeglądaniu stron. Ponadto, jeśli to możliwe, w celu oddzielenia danych prywatnych od służbowych lub innych informacji najlepiej stosować wbudowane w urządzeniu oprogramowanie umożliwiające uruchomienie trybu prywatnego.

Ważne jest również to, iż gry i aplikacje oparte na modelu tzw. rozszerzonej rzeczywistości mogą także rejestrować m.in. wizerunki innych osób poprzez użycie kamery aparatu. Jeśli to możliwe, należy unikać fotografowania osób trzecich w trakcie korzystania z aplikacji.

Generalny Inspektor Danych Osobowych przypomina również, że zagadnieniem ochrony danych osobowych w urządzeniach przenośnych zajmowała się Grupa Robocza Art. 29, która wydała w tym zakresie dwie opinie:

Tagi: giodo
wstecz