Generali zmienia OWU w zakresie szacowania szkody całkowitej

Dodano: 18-05-2021
Publikator: Rzecznik Finansowy

Generali wskutek interwencji Rzecznika Finansowego postanowiło zmienić zapisy OWU w ubezpieczeniu AC dot. szacowania rozmiaru szkody w pojeździe. Aktualnie ubezpieczyciel będzie dokonywać wyliczeń zgodnie z wybranym przez klienta wariantem ubezpieczenia.

Generali wprowadziło do ogólnych warunków ubezpieczenia AC nową definicję szkody całkowitej. Określa ona jasne i przejrzyste zasady określania wysokości kosztów naprawy pojazdu. Będą one zależeć od wybranego przez klienta wariantu ubezpieczenia, a nie od tego czy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, czy częściową.

Zmiany OWU są związane z interwencją Rzecznika Finansowego. W ubiegłym roku skierował on do zakładów ubezpieczeń pismo, w którym wzywał je do zmiany praktyk w zakresie szacowania wielkości szkód w ubezpieczeniach AC. Czytaj więcej: RF wzywa ubezpieczycieli do zaniechania nieuczciwych praktyk przy wycenie kosztów naprawy aut

– Z zadowoleniem przyjmuję podejście firmy Generali i dobrowolne ustalenie nowych warunków ubezpieczenia autocasco. Dobrze, że kolejne firmy prowadzą z nami rozmowy w tym zakresie. Zachęcam do pojęcia takiej decyzji, również podmioty, wobec których wystąpiliśmy wcześniej z wezwaniem do zaprzestania takich praktyk czy też z pozwem. Przypomnę, że spór w odniesieniu do kwestionowanych przez Rzecznika zapisów wzorca autocasco można przerwać w dowolnym momencie, jeśli strony osiągną porozumienie – mówi Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Zastrzeżenia Rzecznika Finansowego budzi stosowanie różnych kryteriów wyceny rozmiarów szkody, w zależności od tego czy jest ona całkowita, czy częściowa. Jego zdaniem, cierpią na tym osoby kupujące tańsze (kosztorysowe) warianty autocasco. Kwestionowane przez RF praktyki polegają na uwzględnianiu w kosztorysie droższych cen części naprawczych i kosztów robocizny, gdy istnieje szansa orzeczenia szkody całkowitej, a w przeciwnej sytuacji używają tańszych zamienników i miejsc napraw. 

wstecz