Europ Assistance: co zrobić w razie odwołanego lotu

Dodano: 20-07-2017

Europ Assistance przypomina jakie prawa przysługują podróżującym w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu.

Gdy samolot jest opóźniony z winy przewoźnika co najmniej trzy godziny oraz gdy lot został odwołany, pasażerowie mogą dochodzić od linii lotniczych odszkodowania. Jego wysokość uzależniona jest od trasy przelotu. Linie lotnicze nie będą jednak ponosiły odpowiedzialności, jeżeli odpowiednio wcześnie poinformowały o odwołaniu lotu i innych możliwościach podróży. Odszkodowanie powinno nastąpić w formie pieniężnej lub za zgodą pasażera w formie vouchera, lub innej usługi. Europ Assistance radzi jak starać się o rekompensatę finansową. Ważne jest aby zebrać wszystkie potrzebne dokumenty, paragony, rachunki, których kopie należy dołączyć do wniosku o odszkodowanie.

Europ Assistance wskazuje, że dobrym rozwiązaniem jest również wykupienie przed podróżą ubezpieczenia turystycznego, w ramach którego dostępne będzie również świadczenia związane z opóźnieniem lotu.

W ramach takiej ochrony pasażer ma zagwarantowany zwrot wydatków poniesionych na zakup artykułów pierwszej potrzeby. W celu uzyskania zwrotu kosztów od ubezpieczyciela pasażer powinien uzyskać pisemne oświadczenie linii lotniczych potwierdzające fakt, przyczynę oraz okres opóźnienia lotu/odwołania lotu. Konieczne jest także zachowanie wszelkich rachunków i dowodów zapłaty i natychmiastowe poinformowanie ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji.

Jak podkreśla Europ Assistance, uprawnienia do odszkodowania z polisy są niezależne od tych przysługujących względem przewoźnika.

Tagi: assistance
wstecz