ESA: Q&A w zakresie wymogów dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) dotyczących PRIIPs

Dodano: 21-08-2017
Publikator: Wspólny Komitet trzech Europejskich Organów Nadzoru

W dniu 18 sierpnia 2017 r. Wspólny Komitet trzech Europejskich Organów Nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA - ESA) opublikował szczegółowe wytyczne dotyczące wymogów dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIPs), określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej (UE) 2017/653.

Wytyczne promują wspólne podejścia i praktyki w zakresie nadzoru przy wdrażaniu KID i obejmują:

  • Dodatkowe pytania i odpowiedzi (Q&A) uzupełniające te, które zostały już opublikowane w dniu 4 lipca 2017 r.
  • Diagramy wyjaśniające ryzyka i kalkulacje wynagrodzeń do przygotowania KID oraz zawierające przykładowe obliczenia.

Q&A są dostępne na stronie internetowej EIOPA pod adresem:

https://eiopa.europa.eu/Pages/News/European-Supervisory-Authorities-publish-QandA-on-the-Key-Information-Document.aspx

wstecz