ESA publikuje rekomendacje ws. zmian KID w produktach inwestycyjnych

Dodano: 20-02-2019
Publikator: Europejskie Urzędy Nadzoru

Europejskie Urzędy Nadzoru przedstawiły w dniu 8 lutego 2019 r. finalną wersję rekomendacji dot. zmian w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).

Opublikowane rekomendacje uwzględniają opinie i uwagi, jakie wpłynęły do ESA w toku konsultacji publicznych. W dokumencie ESA zawarła dwa główne wnioski. Po pierwsze wskazała, aby na obecnym etapie odraczania do 2020 r. wdrożenia KID przez niektóre rodzaje funduszy inwestycyjnych nie przyjmować zmian w tym zakresie. Po drugie, zdaniem ESA, potrzeba jest dokonania bardziej kompleksowego przeglądu rozporządzenia dot. PRIIP, w tym rozpoczęcia konsultacji nad projektem Regulacyjnych Standardów Technicznych.

Ponadto, Europejskie Urzędy Nadzoru wydały „Oświadczenie nadzorcze” dotyczące wydajności scenariuszy, mające na celu promowanie spójnego podejścia oraz poprawy ochrony inwestorów detalicznych. ESA uważa, że istnieje ryzyko niewłaściwych oczekiwań inwestorów co do przyszłych, możliwych zwrotów. W związku z tym ESA rekomenduje dystrybutorom PRIIP załączanie do KID ostrzeżeń w celu zapewnienia inwestorom pełnej świadomości co do ograniczeń wysokości kwot podanych w scenariuszach wydajności.  

Raport ESA jest dostępny w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz