EROD przyjęła pisma do ONZ i ENISA

Dodano: 29-11-2021
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Podczas 57. posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła pisma do ONZ i Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA).

Odpowiadając na pismo ONZ, które dotyczyło przekazywania danych organizacjom międzynarodowym, EROD przyjęła stały udział ONZ w grupie roboczej ds. przekazywania danych organizacjom międzynarodowym oraz ponowiła swoje zobowiązanie do współpracy w obszarze praw człowieka, w tym prawa do prywatności.

W piśmie dotyczącym zgodności europejskiego programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie usług chmurowych z wyrokiem w sprawie Schrems II, skierowanym do Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa, EROD podtrzymała pogląd, który wyraziła w piśmie do ENISA z 19 maja tego roku. Zgodnie z twierdzeniem Rady, ostateczny program certyfikacji powinien być zgodny z obowiązkami, które są określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz powinien dawać dostawcom usług chmurowych i ich klientom możliwość przestrzegania RODO, zważając na wyrok ws. Scherms II.

wstecz