EROD i EIOD wydali wspólne opinie ws. nowych zestawów standardowych klauzul umownych

Dodano: 21-01-2021
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Dwie opinie ws. standardowych klauzul umownych zostały wspólnie przyjęte przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) i Europejską Radę Ochrony Danych (EROD).

W dniu 14 stycznia 2021 r. podczas 44. posiedzenia plenarnego EROD, Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) przyjęły wspólne opinie w sprawie dwóch zestawów standardowych klauzul umownych:

  • opinię w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi
  • opinię w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

Standardowe klauzule umowne między administratorami a podmiotami przetwarzającymi będą miały skutek ogólnounijny. Ich celem jest zapewnienie pełnej harmonizacji i pewności prawa w terenie UE, w odniesieniu do umów między administratorami a podmiotami przetwarzającymi.

- Jesteśmy przekonani, że standardowe klauzule umowne mogą ułatwić administratorom i podmiotom przetwarzającym wypełnianie ich obowiązków, zarówno w ramach RODO, jak i w ramach prawnych instytucji i organów UE. Ponadto mamy nadzieję, że te klauzule zapewnią dalszą harmonizację i pewność prawa dla osób fizycznych i ich danych osobowych. Właśnie w tym kontekście dążymy do tego, aby te dokumenty były jak najbardziej przyszłościowe - powiedział Wojciech Wiewiórowski, EIOD.

Z kolei standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich zastąpią istniejące standardowe klauzule umowne dotyczące międzynarodowego przekazywania danych przyjęte na podstawie dyrektywy 95/46, które wymagały aktualizacji w celu dostosowania ich do wymogów RODO oraz treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Schrems II. Są one też lepiej dopasowane do powszechnie już stosowanych nowych i bardziej złożonych operacji przetwarzania. Przede wszystkim, nowe standardowe klauzule umowne zawierają bardziej szczegółowe zabezpieczenia w przypadku, gdy prawo państwa przeznaczenia wpływa na zgodność z klauzulami, w szczególności w przypadku wiążących wniosków organów publicznych o udostępnienie danych osobowych.

wstecz