Ergo Hestia wygrała przetarg na ubezpieczenie NNW dla Klienta WDB

Dodano: 28-09-2016

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. poinformował o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Klienta, którego obsługą brokerską zajmuje się spółka zależna od Emitenta. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje okres jednego roku. Ubezpieczeniem NNW objęte zostanie około 460 tys. osób. Według szacunków Emitenta, wartość przychodu uzyskanego przez spółkę zależną istotnie wpłynie na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej WDB, jednak ostateczna wartość przychodów uzależniona jest od faktycznej liczby osób, które przystąpią do ubezpieczenia.

wstecz