Eksperci PIU podsumowują 2017 r. (cz. I)

Dodano: 22-12-2017

Eksperci Polskiej Izby Ubezpieczeń na blogu instytucji podsumowują najistotniejsze wydarzenia branży ubezpieczeniowej 2017 r. oraz dzielą się swoimi prognozami dot. 2018 r.

„Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem 2017 r. w dystrybucji ubezpieczeń była Dyrektywa IDD. Jej implementacja to proces, który i w 2018 r. będzie nas zajmował. Przede wszystkim ze względu na wymóg szkoleń i doskonalenia zawodowego dla podmiotów, które prowadzą sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. To minimum 15 godzin szkoleń rocznie. Dyrektywa wiele zmienia dla klientów, którym trzeba będzie nie tylko z wyprzedzeniem udostępniać jasne informacje na temat swojego statusu jako sprzedawcy oraz rodzaju wynagrodzenia, jakie otrzymujemy, ale też – i może przede wszystkim – sprzedaż polis musi się wiązać z dokładnym poznaniem potrzeb klientów i dobraniem do nich adekwatnych produktów”, podaje Andrzej Kiciński, ekspert ds. pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dodaje, że rok 2018 będzie również przełomowy ze względy na kształtowanie się relacji zakładów ubezpieczeń z pośrednikami ubezpieczeniowymi.  

Z kolei Anna Kwiatkowska, inspektor ds. bezpieczeństwa informacji w PIU, wskazuje na działania sektora w zakresie dostosowania się do wymogów RODO. „W mijającym roku skupiliśmy się przede wszystkim na RODO – to trudne zagadnienia, ale dzięki m.in. warsztatom, które odbyły się w PIU możliwa była identyfikacja i wykładnia najważniejszych problemów prawnych związanych z wdrożeniem RODO”, tłumaczy ekspertka. Na te zadania stawia również w przyszłym roku. Wymienia, że w PIU będą prowadzone działania takie jak utworzenia kodeksu dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w ubezpieczeniach.

W 2017 r. eksperci PIU włączyli się też w prace zespołu KNF powołanego do identyfikacji i eliminacji barier w rozwoju technologii w sektorze ubezpieczeń, o czym przypomniał Mariusz Kuna, szef działu zarządzania informacją ubezpieczeniową, sekretarz Zespołu ds. digitalizacji procesów w sektorze ubezpieczeń.

Natomiast Rafał Mańkowski, ekspert ds. ubezpieczeń majątkowych i rolnych wskazał na duże straty majątkowe powstałe wskutek anomalii pogodowych. „W 2018 r. Podkomisja Ubezpieczeń Rolnych będzie pracować nad rozwiązaniami w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zwiększą dostępność oferty ubezpieczeń dla producentów rolnych. Ze względu na ryzyko producenci mieli trudności z otrzymaniem satysfakcjonującej ich oferty ubezpieczeniowej. W ubezpieczeniach majątkowych planowane jest stworzenie aplikacji służącej do rozliczania regresów w ubezpieczeniach majątkowych, dzięki czemu zakłady ubezpieczeń będą mogły zautomatyzować procesy biznesowe w tym zakresie”, podał ekspert.

„Jako najważniejsze w 2017 r. wskazałbym przede wszystkim zakończenie prac Forum Zadośćuczynień, których efektem jest propozycja KNF zmian legislacyjnych odnośnie zadośćuczynień za śmierć. To istotny krok na drodze do regulacji, które mają znaczenie zarówno dla klientów, jak i dla zakładów. Przewidywalność w tym zakresie jest niezwykle ważna, choć regulacja będzie trudna, bo dotyczy kwestii z natury trudnych do określenia w wymiarze finansowym”, podał Łukasz Kulisiewicz, ekspert Izby ds. ubezpieczeń komunikacyjnych.

Specjalista spodziewa się w przyszłym roku sfinalizowania prac nad uregulowanie kwestii zadośćuczynień. Również jako istotne dla branży wymienia uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie wypłat odszkodowań dla bliskich osób pozostających w stanie wegetatywnym, a także utrzymanie stabilizacji finansowej w segmencie polis komunikacyjnych. „W najbliższym czasie czeka nas dyskusja nad modelami taryfikacji OC ppm – OC na kierowcę, a może odejście od pojemności silnika jako jednego z elementów określania wysokości taryfy”, dodaje.

wstecz