EIOPA zaprasza na publiczne wysłuchanie projektu porady technicznej w sprawie aktów delegowanych do IDD

Dodano: 06-09-2016
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) zaprasza na publiczne wysłuchanie dokumentu konsultacyjnego dotyczącego projektu porady technicznej w sprawie aktów delegowanych do Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD), które odbędzie się w dniu 23 września br. w Franfurcie.

Celem spotkania jest umożliwienie wymiany opinii w sprawie projektu porady technicznej przygotowanego przez EIOPA oraz dyskusja nad propozycjami z udziałem przedstawicieli Urzędu i krajowych organów nadzoru.

Zgodnie z zapowiedziami EIOPA wysłuchanie będzie skupione wokół następujących tematów:

  • nadzór i zarządzanie produktem 
  • konflikty interesu i zachęty dla pośredników
  • dostosowanie i adekwatność; raportowanie do klientów.

W trakcie spotkania przedstawiciele EIOPA, Komisji Europejskiej i krajowych organów nadzoru przedstawią swoje propozycje, wraz z ich uzasadnieniem, a także będą odpowiadać na pytania od uczestników spotkania.

„Jesteśmy przekonani, że publiczne wysłuchanie będzie dobrą okazją dla ponad 160 uczestników rynku z sektora usług finansowych, w szczególności przedstawicieli branży ubezpieczeniowej – ubezpieczycieli, agentów, brokerów, przedstawicieli konsumentów i naukowców do wyrażenia swoich poglądów dotyczących projektu porady technicznej EIOPA. Pomoże to w dalszym rozwijaniu polityki w zakresie technicznego doradztwa dla Komisji Europejskiej” – czytamy w zaproszeniu Urzędu.

Więcej informacji na stronie Urzędu, pod adresem: https://eiopa.europa.eu/Pages/Events/Public-Hearing-on-the-Insurance-Distribution-Directive.aspx

Rejestracja odbywa się do dnia 8 września poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Register-IDD-Hearing-23SEP16

wstecz