EIOPA wydała rekomendacje dla krajowych organów nadzoru dot. zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej

Dodano: 20-02-2019

W opublikowanych rekomendacjach EIOPA wzywa organy nadzoru państw członkowskich UE do zminimalizowania negatywnych konsekwencji dla ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia z powodu wyjścia UK z UE bez zawarcia umowy o odstąpieniu.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz