EIOPA wydała rekomendacje dla krajowych organów nadzoru dot. zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej

Dodano: 20-02-2019

W opublikowanych rekomendacjach EIOPA wzywa organy nadzoru państw członkowskich UE do zminimalizowania negatywnych konsekwencji dla ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia z powodu wyjścia UK z UE bez zawarcia umowy o odstąpieniu.

W dniu 19 lutego 2019 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował rekomendacje dla sektora ubezpieczeniowego w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Rekomendacje są adresowane do krajowych organów nadzoru i dostarczają wskazówek co do traktowania brytyjskich zobowiązań ubezpieczeniowych i dystrybutorów w odniesieniu do transgranicznych usług realizowanych na terenie Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE bez zawarcia umowy. Rekomendacje będą mieć zastosowanie od daty następującej po dniu, w którym przepisy UE przestaną obejmować Zjednoczone Królestwo.      

Rekomendacje w jęz. angielskim są dostępne do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz