EIOPA: wskazówki dla sektora ubezpieczeniowego w związku z pandemią COVID-19

Dodano: 18-03-2020
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) we współpracy z innymi europejskimi urzędami nadzoru oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) przygotował zestawienie rekomendacji dla sektora ubezpieczeniowego w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Unii Europejskiej koronawirusa.

 

Zdaniem Urzędu, „w niedalekiej przyszłości ubezpieczyciele będą prawdopodobnie borykać się z narastającymi trudnościami, zarówno w związku z odnajdywaniem się w trudnych warunkach rynkowych, jak i z utrzymaniem działalności, przy jednoczesnym podejmowaniu działań na rzecz ochrony pracowników i klientów”.

W ocenie EIOPA, najważniejszym zadaniem, jakie powinny stawiać sobie podmioty z rynku finansowego, to zapewnienie ciągłości działań. „Szczególnie ważne jest to, aby ubezpieczyciele mogli utrzymać świadczenie usług na rzecz swoich klientów. W tym zakresie zakłady ubezpieczeń powinny być przygotowane na wdrożenie niezbędnych środków zapewniających ciągłość działań”, podkreślił Urząd.

EIOPA apeluje też do krajowych organów nadzoru o zwiększenie elastyczności co do terminów przekazywania sprawozdań do celów nadzoru przed podmioty rynku ubezpieczeniowego.

EIOPA zapowiedziała, że wkrótce ograniczy swoje wnioski o udzielenie informacji i konsultacje z sektorem wyłącznie do elementów zasadniczych, niezbędnych do dokonania oceny i monitorowania skutków obecnej sytuacji na rynku. EIOPA podjęła też decyzję o wydłużeniu terminu na przeprowadzenie całościowej oceny skutków na potrzeby przeglądu systemu Wypłacalność II w 2020 roku o dwa miesiące, tj. do 1 czerwca 2020 roku. W najbliższych dniach Urząd przekaże szczegółowe informacje dotyczące wydłużenia terminów na spełnienie wymogów sprawozdawczych i informacyjnych.

W swoim oświadczeniu Urząd odwołał się do kwestii wypłacalności zakładów ubezpieczeń, gdzie ostatnie testy warunków skrajnych wykazały, że sektor jest dobrze skapitalizowany i odporny na prawdopodobne poważne wstrząsy w systemie. W razie wystąpienia potrzeby ograniczenia ryzyka i skutków pandemii dla sektora, EIOPA nie wyklucza wdrożenia odpowiednich narzędzi określonych w systemie Wypłacalność II w celu utrzymania ochrony ubezpieczonych oraz stabilności finansowej.

„Mimo to zakłady ubezpieczeń powinny podjąć działania na rzecz zrównoważenia ochrony swojej pozycji kapitałowej z ochroną ubezpieczonych, przestrzegając przy tym ostrożnych zasad wypłaty dywidend i zasad dotyczących innych płatności, w tym wynagrodzenia zmiennego”, napisał organ w komunikacie.

EIOPA zapowiada dalszą obserwację rynku finansowego i gotowość reagowania na wszelkie negatywne wpływy wahań rynkowych na sektor ubezpieczeń oraz w celu zapewnienia ochrony klientom towarzystw ubezpieczeń.

wstecz